https://www.radimsalsa.cz/

     Velký Ostrý                                         Šumavský les                                       Chalupská slať

      Hrad Kašperk                                 Šumavský hřeben                                Tajemná Šumava

Pod Velkým Ostrým                               Čertovo jezero                                 Ostrov nad inverzí

https://www.radimsalsa.cz/